Yhden miehen yritys / One man’s company

Mehiläistarhaaja Pertti Harmaala tuottaa hunajaa pohjoisen puhtaasta luonnosta.

email: pertti.harmaala@gmail.com & Mobile: +358 40 678 1181

Beekeeper Pertti Harmaala produce honey from clean arctic nature.

 

Vuonna 2018 Harmaalan Hunaja palkittiin Suomen Mehiläishoitajainliiton sadonkorjuu seminaarissa Suomen parhaaksi hunajaksi.

2018 Our honey was awarded to the Finnish Beekeeping Association’s Harvest seminar as the Finland’s best honey.

Ohessa artikkeli aiheesta / Here is link to the Finnish language article;  Suomen paras hunaja

Homma lähti harrastuksesta, mehiläisiä olen tarhannut kesästä 2013 lähtien.

Everything starts with honey bee hobby, since summer 2013

Paikalliselle lähihunajalle tuntui olevan kovasti kysyntää ja tuli ajatus josko hunajaa rupeaisi tuottamaan enemmän ammattimaisesti.

The local honey seemed to be great demand and came with the idea of letting produce honey more professionally.

Yritystoiminnan aloitin Syyskuussa 2017.  Mehiläisyhdyskuntien määrä on lisääntynyt kahdesta yhdyskunnasta lähemmäs viiteenkymmeneen.

I started ”honey business” in September 2017. The number of bee colonies has increased from two communities closer to fifty.

Mehiläistarhaajan ammattitutkinnon sain suoritettua Marraskuussa 2018.

The Qualification of Beekeeper I got in November 2018

Pohjoisen Suomen pitkät kesäpäivät ja lyhyet valoisat yöt yhdessä alueen ainutlaatuisten mesikasvien kanssa, varmistavat aromikkaan ja hyvän hunajan

Long summer days in the North of Finland and nightless nights together with unique negtar flowers of the region ensure an aromatic and good honey.

Pohjoisen hunajat ovat sijoittuneetkin hyvin vuosittain järjestettävässä Suomen Paras Hunaja kilpailussa.

Northern Finland honeys have also been well placed every year in the Best Honey competition in Finland.